Holistická masáž / Holistic massage 

Holistická medicína se zabývá nutností pohledu na člověka jako celek.
Holistická masáž příznivě ovlivňuje nejen fyzické tělo, ale i centra energii. V
duchovní rovině nejen tlumí stres a úzkost, ale také pomáhá uvědomění si
vlastního těla, jako celku. Masáží si uvědomíme, kde jsou naše zablokované
energie a můžeme se snažit o sjednocování úrovní našeho těla.