Reiki terapie/ Reiki therapy

Úleva od bolesti. Odstanění svalového napětí a bloků v těle  způsobujících bolest a onemocnění pomocí léčivé energie .

Terapie probíhá na masérském lehátku a klient je oblečený.

Náplň terapie

Harmonizace energie "tchi" - životní energie

Řešení konkrétního zdravotního problému jednotlivce

Úleva od bolesti. Léčení.

Očištění aury.

Pozitivní afirmace v případě zájmu klienta.

Modlitba

 

The pain relives. It eliminates the muscle tension and a energy blocks in the body which cause the pain and illness.

The therapist places their hands on, or just above, parts of the body to influence the flow of "tchi" (life-energy) in and around your body.

 

60 minut

90 minut