Malby interiérů
Interior painting

 

Obrazy a Obrázky

Pictures and Paintings

do školek, škol, čajoven, restaurací, bytů, domů …

in nurseries, schools, teahouses, restaurants, apartments, houses ...

Malby plné barev a energie vychází z intuitivní kresby. Cílem je vytvořit příjemné a pozitivní místo. Téma malby lze zadat. Kombinujeme i kresby na papír s malbou na zdi.

The paintings full of colors and energy based on the intuitive drawings.
Our aim is to create a pleasant and positive place. The theme of painting can be entered. The painting on the wall can be combined with drawing on paper.

 

Na malbu lze použít standardní vnitřní malířský nátěr (Primalex apod.) nebo omyvatelný nátěr (latex, email, akryl apod.).

The painting can be used standard interior painting coat or washable paint (latex, enamel, acrylic, etc.).

 

Malovat lze na zeď, na dřevo, kov či jiné materiály.

You can paint on the wall, wood, metal or other materials.
 

Cena:  dle náročnosti malby (cca 400 Kč/hod.) nebo dle velikosti malované plochy
Price:  according to the demands of painting (approx. 400 CZK/hour) or based on measure of painting wall

 

Fotogalerie/Photos

 

International school of Prague - Nebušice

Davídkova Praha

Litvínov